TEAM / MEESKOND

Here You find EMS team members in 2015. / Siit leiad 2015. aasta EMS meeskonna liikmed.

IMG-13

IMG-10Mai Beilmann – programme manager

I am a person who supposes to know absolutely everything about the EMS programme in Estonia.My tasks in EMS team include the overall coordination of the programme, recruiting team members, cooperation with our partner organisations, signing certificates, taking care of accounting and reporting, etc. Besides managing the EMS programme, I am trying to get smarter in social sciences.

Mai Beilmann – programmijuht

Mina olen inimene, kes peaks EMS programmist Eestis absoluutselt kõike teadma. 
Minu ülesanded EMS meeskonnas hõlmavad programmi üleüldist koordineerimist, 
meeskonnaliikmete värbamist, koostöö arendamist meie partnerorganisatsioonidega, 
diplomite allkirjastamist, raamatupidamise ja aruandluse eest hoolitsemist jne. 
EMS programmi koordineerimisest vabal ajal üritan ma sotsiaalteadustes targemaks 
saada.

                                           


IMG-16 Laura Jõgisoo – coordinator for participating students  

My job in the EMS team is to coordinate all the participating foreign students and help them during the program. Foreign students can turn to me if they have any questions about the program. Besides being in the EMS team I also study law at the University of Tartu.

Laura Jõgisoo - välistudengite koordinaator                                                            
Minu ülesanne EMSis on hallata meie programmis osalevaid välistudengeid ning 
olla neile abiks. Kõik välistudengid võivad pöörduda, kui neil tekivad 
programmiga seonduvadküsimused. EMSi kõrval õpin hetkel Tartu Ülikoolis
õigusteadust.


IMG-12

Annika Jalak – coordinator for participating schools

My job in 2015 year’s EMS is to coordinate communication with participating schools from entering the program until final event. Questions, suggestions, observations – my task is to gather them all together and react accordingly and, in case I do not know the right answer, to find the person who does.

Annika Jalak – koolide koordinaator

Minu töö 2015. aastaEMS’is on hallata projektis osalevate koolidega seotud 
suhtlust programmi registreerimisest projekti lõpetamiseni. Küsimused, ettepanekud, 
tähelepanekud – minu ülesanne on need kokku korjata ja neile reageerida ning 
kui ma ise ei oska kohe vastata, siis leida inimene, kes oskab.


IMG-15Sven Anderson – network communication and program designer

My work is run the digital channels and manage to do nice project design. In EMS team I think and  then realize my ideas about, how others and our exchange students or schools see EMS as a design project. But my main task is secure our project have a nice understandable website with other social-network sites. You can find us on Facebook too and don’t forget to fallow us. Besides all, what I have previously said about EMS, I finish this year my BA on Philosophy and Social-Pedagogy at University of Tartu.

Sven Anderson – digitaalne kommunikatsioon ja programmi disain

Minu tööks EMS-is on sotsiaalmeedia (veebilehe, e-posti ja Facebook) sujuva 
töö üleval hoidmine. EMS meeskonnas peamiselt mõtlen ja realiseerin, kuidas 
teised ja meie välistudengid ning koolid EMS-i kui disaini projekti näevad. 
Minu peamiseks ülesandeks on tagada, et meie projektil oleks arusaadav 
koduleht, koos teiste sotsiaalmeedia lehekülgedega. Sa võid meid leida 
Facebookist ja kindlasti ära unusta meid jälgida. EMSi kõrval lõpetan 
sellel aastal Tartu Ülikoolis filosoofia ja sotsiaal-pedagoogika eriala (BA).

 

 

IMG-4                                                                                          Brita Vibo Pressiesindaja / PR person 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG-2Kalev Saar  Meeskonnaliige (jooksvad ülesanded) / Team member (small tasks) 

Advertisements