KOOLIDELE

Kas soovite kasvatada oma kooli õpilaste teadmisi erinevatest Euroopa kultuuridest? Avardada nende silmaringi läbi huvitavate väliskülaliste klassi ette toomise?

Programm „Europe makes school in Estonia“ toob erinevatest Euroopa riikidest pärit Eestis õppivad vahetustudengid Eesti koolidesse oma kodumaad tutvustama. Programmi eesmärk on erinevate kultuuride alase teadlikkuse tõstmine ning tolerantsema suhtumise soodustamine kultuurierinevustesse. Selle eesmärgi täitmiseks pakumegi võimalust võõrustada oma koolis väikesemahulist projekti, mille raames välismaalt pärit inimene tutvustab klassi ees oma kodumaaga seonduvaid teemasid.

Programmi on kaasatud Eesti ülikoolides õppivad välistudengid, kes viivad oma Eestis viibimise ajal läbi väikesemahulise projekti, mille raames nad külastavad üks kuni kolm korda igaüks üht Eestimaa kooli. Projektide täpsem sisu sõltub konkreetse välistudengi huvidest ja kompetentsidest, teda oma klassiruumis vastu võtva õpetaja ainest, koolipoolsetest ootustest ning loomulikult ka projektis osalevate koolilaste vanusest ja huvidest. Peale selle, et projekt oleks õpilastele lõbus ja kaasakiskuv, on loomulikult oluline, et lapsed selle käigus ka midagi õpiksid, mistõttu nõustatakse osalevaid välistudengeid ja koole sobiva teema ja meetodite leidmisel. Välistudeng klassi ees ei pea ju tähendama ainult võõrkeele praktiseerimise võimalust, vaid võib pakkuda hoopis laiemaid õppimisvõimalusi alates meisterdamisest algkooli käsitöötunnis kuni kahe riigi valimissüsteemide võrdluseni gümnaasiuimi ühiskonnaõpetuse tunnis.

Programm kasutab ühelt poolt heas mõttes ära välistudengite potentsiaali Eesti koolilaste erinevate kultuuride alase teadlikkuse tõstmiseks ja silmaringi laiendamiseks, teiselt poolt aga annab osalevatele välistudengitele võimaluse kogeda õpetajate ja õpilastega suheldes Eesti elu selliseid kihistusi, millega nad ülikooli, ühiselamu, kultuuriasutuste ja tudengiürituste vahet kulgedes kokku ei puutu. Seega ei kasva programmi tulemusena mitte üksnes Eesti koolilaste teadmised teistest maadest, vaid ka osalevate välistudengite teadmised Eestist ja meie kultuurist.

Programmis osalema saavad kandideerida kõik Eesti üldhariduskoolid, kuid eriti julgustame kandideerima väiksemates asulates asuvaid koole, kuhu põnevaid külalisi ei sattu nii tihti kui linnakoolidesse. Projektis osalevate koolide arv on piiratud, seetõttu palume huvi tekkimisel oma osalusest võimalikult kiiresti märku anda.

Programmis osalevatel koolidel tuleb katta nende kooli külastava välistudengi transpordikulud Tartust kooli asukohta.

Kui soovite „Europe makes school in Estonia” raames oma koolis välistudengit vastu võtta ning oma kooli kultuuriprogrammile rahvusvahelise mõõtme anda, siis saate ennast registreerida siin samas kodulehel.

Advertisements